Ewidencja czasu pracy

Stworzenie zapisu ewidencji czasu pracy jest wymogiem obciążającym prawnie pracodawcę. Prowadzona w dobry sposób, jest podstawą do rozliczenia pracownika. Dlatego też jest obowiązkowa.

Jej tradycyjna wersja powinna być prowadzona w formie imiennej karty. W przepisach nie ma wzoru takiej karty. Forma dokumentu jest dowolna. Musi natomiast zawierać informacje dotyczące: pracy w poszczególnych dobach, w tym pracy w niedziele i święta, w porze nocnej, w godzinach nadliczbowych oraz w dni wolne od pracy wynikające z rozkładu czasu pracy w przeciętnie 5-dniowym tygodniu pracy, dyżurów, urlopów, zwolnień od pracy oraz innych usprawiedliwionych i nieusprawiedliwionych nieobecności w pracy, w stosunku do pracowników młodocianych – także czasu ich pracy przy pracach wzbronionych młodocianym, których wykonywanie jest dozwolone w celu odbycia przez nich przygotowania zawodowego. Taką kartę ewidencji możemy dowolnie zmieniać w zależności od zapotrzebowania. Dokument ten nie zawsze zawiera to co harmonogram pracy.

Firma Biosys oferuje innowacyjne rozwiązanie – System Rejestracji Czasu Pracy. RCP ułatwia zarządzanie czasem, precyzyjne jego rozliczanie oraz wpływa na redukcję kosztów. Skutecznie realizowana rejestracja czasu pracy wspiera efektywność działania przedsiębiorstwa. Dzięki niemu mamy doskonałe sprawozdanie z wywiązywania się z obowiązków przez naszych pracowników.

System ten działa w praktycznie każdym rodzaju pracy. Uwzględnia: różne godziny pracy, zmiany, zrównoważony czas pracy. System RCP charakteryzuje się możliwością wprowadzania różnych godzin pracy w różnych dniach lub wskazanie takiego przedziału czasowego, w którym trzeba coś wykonać. Posiada informacje o skróconych tygodniach pracy i działa również zadaniowo. Rozlicza wykonywanie przez pracownika jego obowiązków oraz nienormowany czas pracy.

System Rejestracji Czasu Pracy dopasować możemy indywidualnie do każdego pracownika, czy okresu rozliczeniowego. Ma bardzo funkcjonalną nawigację i proste w obsłudze, czytelne menu. Możemy przeglądać profile pracowników i otrzymywać raporty z ich pracy. Jest to świetny pomysł na zastąpienie tradycyjnej karty pracy.

ID-100151163

 

 

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>