Konsekwencje nieprowadzenia ewidencji czasu pracy cz. II

Brak odpowiedniej kontroli czasu pracy lub całkowite jej zaniechanie, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Pracodawca niedopełniający wymogów, musi liczyć się z możliwością procesu sądowego, a nawet karą grzywny.

3041923556_187f3e3351_bEwidencja czasu pracy powinna być przeprowadzona w każdej firmie, nawet jednoosobowej. To obowiązek, jaki nakłada na pracodawców ustawodawca i brak jego przestrzegania może prowadzić do poważnych skutków. Kontrola może być wykonywana za pomocą różnych środków. Najprostsza prowadzona jest za pomocą zwykłych zapisków na kartce, a bardziej zaawansowane nawet za pomocą specjalistycznych urządzeń. Jej celem jest sprawdzenie rzeczywistego czasu pracy pracownika w danym dniu. W ten sposób można kontrolować jego spóźnienia lub wcześniejsze wyjście z pracy. System rejestracji czasu pracy pomaga również pracownikom, w walce z przymusowymi nadgodzinami. Jeśli pracodawca nie przestrzega przepisów i nie wypłaca pieniędzy za dodatkowo spędzony w pracy czas, można domagać się od niego zadośćuczynienia w sądzie.

Nieprowadzenie rejestracji czasu pracy podlega pod art. 281 pkt 6 Kodeksu Pracy, który określa prawa pracownika. Powód takiego postępowania może być umyślny lub całkowicie nieświadomy, wynikający np. z nieznajomości przepisów prawnych. Jednak brak wiedzy nie usprawiedliwia wykroczenia, dlatego lepiej monitorować wszelkie zmiany w ustawach, szczególnie w Kodeksie Pracy.

W przypadku, gdy pracodawca świadomie lub nie, zaniecha obowiązkowej ewidencji czasu pracy, może zostać przez sąd zobowiązany do zapłacenia grzywny lub wynagrodzenia należnego pracownikowi za nadgodziny. Wynosi ona od 1000 do nawet 30 000zł. Większa kara może spotkać pracodawcę, który dopuści się sfałszowania dokumentacji ewidencyjnej. W takim przypadku mamy do czynienia z podejrzeniem popełnienia przestępstwa. Państwowa Inspekcja Pracy, która podczas kontroli wykryje takie uchybienia, może zgłosić zawiadomienie do prokuratury, a ta z kolei wszcząć postępowanie sprawdzające. Dokładne zasady działania określone zostały w art. 270 Kodeksu Karnego. Za wyżej wymienione przewinienie, pracodawca musi liczyć się z karą grzywny, a nawet pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.

Pozdrawiamy, Biosys.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie będzie publikowany. Zaznaczone pola są obowiązkowe *

*

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>